(X) 습지 해양 자료

[영문]The International Black-faced Spoonbill Census: 21-23 January 2005

첨부파일 열기첨부파일 닫기

BFSCensus_English_2005.pdf

The International Black-faced
Spoonbill Census: 21-23 January 2005
Y. T. Yu
Sponsored by:
Schmidt Marketing
(H.K.) Ltd.
BirdLife International
Asia Division
– 2 –
The International Black-faced Spoonbill Census: 21-23 January 2005
Coordinator
YU Yat Tung
Hong Kong Bird Watching Society
Data contributors
(Republic of Korea) Choi Chang-yang, Kang Chang-wan, Kim Eun-mi; (Japan) Shiori Asai, Simba Chan,
Reiko Fukushima, Kinuko Hakota, Takami Hakota, Saori Hamasuna, Masataka Hanada, Hashimoto-san,
Takuro Hattori, Osamu Hayashi, Kenzaburoh Inoue, Tsukasa Kamimura, Takaaki Kira, Kimiko Kohno,
Masahiro Kondoh, Hironari Kubo, Hiroshi Kukita, Jun-ichi Maeda, Satoru Matsumoto, Nagahisa Mita,
Hiroshi Mitsunaga, Keiko Miyano, Hideto Miyoshi, Yasuo Miyazaki, Syohko Nakahara, Kozue Nitta,
Shizuka Obara, Wataru Ohnishi, Hiroto Okabe, Satoru Sakurai, Ken-ichi Shiraishi, Masaya Takahashi,
Shigeki Takano, Naoko Takayama, Kohji Takenaka, Ryuji Teruya, Makoto Tominaga, Mitsunori
Tsuchiya, Kazuyuki Tsukahara, Mutsuyuki J. Ueta, Hiroko Yamaguchi, Hiroshi Yamaguchi, Kazunori
Yamamoto, Masakuni Yamashiro, Japan Black-faced Spoonbill Network; (China Mainland) Chen
Zhihong, Charlie Chen, Chen Shuihua, Chen Wei, Tom Dahmer (From Ecosystem Ltd. Hong Kong), Dai
Yun, Dong Guotai, Dong Jiangtian, Dong Yuping, Hu Zhenyu, Huang Hongtao, Huang Xiaojiang,
Huang Xinyi, Jiang Hangdong, Jiang Xu, Ke Yubin, Lan Tianyi, Lee Kwok Shing (From Kadoorie Farm
and Botanical Garden, HK), Li Jin, Liang Wei, Lin Huihong, Lin Liaojing, Lin Qingxian, Lin Zhi
(‘Captain Andeliev’), Liu Lifeng, Lu Wei, Luo Zhonghong, Peng Zhiwei, Shen Hairong, Samson So
(From WWF HK), Su Wenba, Sun Qingsong, Wang Hui, Wang Jiyi, Wang Zhenghuan, Wu Jianquan,
Clark Xie, Xing Dongyao, Xu Meng, Yang Jin, You Yun, Yu Haiyan, Yu Jun, Zeng Xianwu, Zhang
Gaofeng, Zhang Guogang, Zhang Kejia, Zhang Lin, Zhen Yidong, Zhang Kanghua, Zheng Wenqin,
Zhong Hongying, Fujian Bird Watching Society, Shenzhen Bird Watching Society, Xiamen Bird
Watching Society; (Taiwan) Jin-zhu Cai, Yi-fang Cai, Collin Chen, Jian-cheng Chen, Show-hui Chen,
Shu-qin Chen, Yu-jun Chen, Kuan-dar Chiang, Chung-yi Chou, Yung-chun Chou, Woei-horng Fang,
Jine-kuen Guo, Rui-yang Ho, Chia-wei Hu, Guo-zhen Huang, Jun-xian Huang, Shih-heng Huang, Yi-li
Huang, Yung-feng Huang, Lan-chen Kuo, Tung-hui Kuo, Fu-mei, Li, Meng-qie Li, Min-hua Li,
Pei-weng Li, Yu-jen Li, Ya-fen Lin, Zhe-an Lin, Shih-yang Pai, Ming-fen Shen, Hsin-yi Sung, Chiao-en
Tai, Tzu-yao Tai, Ke-hsiao Wang, Kuo-shing Wang, Xing-qi Wang, Yu-xiu Wang, Zheng-ji Wang,
Jung-hsuen Weng, Hsiou-feng Wu, Xiu-luan Yang, Ya-jin Yang, Zong-da Zhan, Shu-kai Zhang, Yu-min
Zhou, Shu-jin Zhuang, Black-faced Spoonbill Conservation Association, Wild Bird Federation Taiwan,
Wild Bird Society of Happy Family, Wild Bird Society of Tainan, Wild Bird Society of Tainan County;
(Hong Kong) John Allcock, Geoff Carey, Forrest Fong, Apache Lau, Law King Wai, Paul Leader, Mike
Leven, Richard Lewthwaite, Lo Kar Man, Dickson Wong, Yeung Lee Ki, Ying Hak King, Asia Ecological
Consultants Ltd., WWF Hong Kong, Agriculture, Fisheries and Conservation Department; (Macao)
Leung Va and Silvia Choi; (Thailand) Uaiphorn Khwanphae, Chirdphong Termtanan; (The Philippines)
Mike Lu, Byron Peralta, Wild Bird Club of the Philippines; (Vietnam) Stephan Doppage, Ha Quy
Quynh, Nguyen Duc Tu, Vu Thi Minh Phuong, BirdLife International Indochina Programme.
– 3 –
Copyright
The Hong Kong Bird Watching Society Limited. All rights reserved.
The publisher hereby gives permission to teachers, students, educational institutions, research
institutions, conservation organizations and the media to make use of short extracts of the text and also
charts in this publication for non-commercial educational, scientific and conservation purpose, provided
always that due acknowledgement is given and that a copy of the work containing such extracts and
charts is sent to the publisher for record.
Published by
The Hong Kong Bird Watching Society Limited
(Approved Charitable Institution of a Public Character)
BirdLife International Affiliate
Available from
The Hong Kong Bird Watching Society Limited
HKBWS Office: Room 1612, Beverley Commercial Building, 87-105 Chatham Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Postal address: G.P.O. Box 12460, Hong Kong
Tel: (852) 2377 4387 Fax: (852) 2314 3687
E-mail: hkbws@hkbws.org.hk Website: www.hkbws.org.hk
Recommended citation
Y.T. Yu. 2005. International Black-faced Spoonbill Census: 21-23 January 2005. The Hong Kong
Bird Watching Society. Hong Kong.
Cover photo and photo below: Black-faced Spoonbill Platalea minor at Mai Po, Hong Kong
(Photo by: Owen Chiang (www.i-owen.com))
– 4 –
The International Black-faced Spoonbill Census
21-23 January 2005
Y.T. Yu
The Hong Kong Bird Watching Society Ltd.
(Approved Charitable Institute of a Public Character)
TABLE OF CONTENTS
Report
Abstract…………………………………………………………………………………………………………7
Introduction …………………………………………………………………………………………………..7
Method………………………………………………………………………………………………………….8
Results and discussion
Overview………………………………………………………………………………………………….8
Taiwan ……………………………………………………………………………………………………..9
Pearl River Estuary …………………………………………………………………………………..9
China Mainland and Hainan Island………………………………………………………..10
Red River Delta, Vietnam ……………………………………………………………………….10
Japan ………………………………………………………………………………………………………11
Republic of Korea……………………………………………………………………………………11
Thailand………………………………………………………………………………………………….11
The Philippines……………………………………………………………………………………….11
Conclusion …………………………………………………………………………………………………..11
Acknowledgements ……………………………………………………………………………………..12
References ……………………………………………………………………………………………………13
Map
Map 1. Locations of wintering Black-faced Spoonbills, winter 2004-05. …………………. 16
Tables
Table 1 Number of Black-faced Spoonbill in different locations of East Asia,
winter 2004-05 ……………………………………………………………………………………….. 18
Table 2 Site visited but no Black-faced Spoonbills seen during or near the census
period ……………………………………………………………………………………………………. 20
Table 3 Numbers of Black-faced Spoonbills in Taiwan during the international
censuses…………………………………………………………………………………………………. 21
Table 4 Numbers of Black-faced Spoonbills in the Pearl River Estuary during the
– 5 –
international censuses……………………………………………………………………………. 21
Table 5 Numbers of Black-faced Spoonbills in China Mainland and Hainan
Island during the international censuses ……………………………………………….. 21
Table 6 Numbers of Black-faced Spoonbills in the Red River Delta, Vietnam
during the international censuses ………………………………………………………….. 22
Table 7 Numbers of Black-faced Spoonbills in Japan during the international
censuses…………………………………………………………………………………………………. 22
Table 8 Numbers of Black-faced Spoonbills in Jeju Island, Republic of Korea
during the international censuses ………………………………………………………….. 22
Figures
Figure 1 Known wintering Black-faced Spoonbill population from winter 1989-90
to 2004-05 ………………………………………………………………………………………………. 24
Figure 2 Percentages of Black-faced Spoonbills in different wintering areas during
the 2005 international census …………………………………………………………………. 24
Figure 3 Trends of known Black-faced Spoonbills in the world and in three
important congregation sites: Tainan of Taiwan, Deep Bay of Hong Kong,
Red River Delta of Vietnam from the international censuses. ………………… 25
Appendix
Appendix 1 Counts of Black-faced Spoonbills in Hong Kong during the
International Black-faced Spoonbill Census 2005 ……………………………. 27
Appendix 2 Figures of numbers of Black-faced Spoonbills in Hong Kong during
the international censuses ………………………………………………………………. 28

admin

(X) 습지 해양 자료의 최신글

댓글 남기기